Poznáme víťaza!

Víťazom lokálneho fotovoltického zdroja s počtom hlasov 18364 sa stáva Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Škole týmto srdečne gratulujeme, a veríme, že lokálny fotovoltický zdroj prinesie jej žiakom ako i učiteľom radosť a najmä úžitok v podobe kvalitnejšieho a efektívnejšieho vzdelávania vďaka ušetreným finančným prostriedkom.

Nezabudnite, že dňa 5.12.2023 zo všetkých platných hlasov vyžrebujeme 20 výhercov solárnej powerbanky!
Gymnázium
Bilíkova 24, Bratislava
18364 hlasov
Základná škola
Sama Tomášika
s materskou
školou, Lubeník
2045 hlasov
Základná škola
Strážske, Mierová 1
18169 hlasov