Súťaž o fotovoltiku na školy

Poznáme víťaza!
Lokálny fotovoltický zdroj v hodnote do 35 tisíc eur získava Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava.
Všetkým zapojeným školám, ako i hlasujúcim ďakujeme za účasť a vidíme sa znova o rok pri II. ročníku súťaže!
dozvedieť sa viac
Solárna energia je pre všetkých
Uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a spoločenskej zodpovednosti považuje SPP za integrálnu súčasť svojej činnosti, rovnako tak aj v neziskovej organizácii Ekofond SPP, ktorého je SPP zakladateľom. V záujme znižovania emisií skleníkových plynov a dosiahnutia uhlíkovej neutrality v roku 2050 a v súlade so záväzkami OSN a EÚ, je potrebné znižovať spotrebu fosílnych palív a nahrádzať ich obnoviteľnými zdrojmi energie či inými bezemisnými zdrojmi. Poskytovanie podpory školám v podobe pomoci v procese zvyšovania ich energetickej efektívnosti, v rozvoji vzdelávacieho procesu prostredníctvom digitalizácie, implementácie moderných technológií, produktov a služieb umocňuje dopad nášho aktívneho prístupu k eliminácii negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia.

Príbeh Súťaže o fotovoltiku na školy

Do procesov znižovania spotreby energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie na školách sme sa rozhodli zapojiť aj zákazníkov SPP, ktorí sa kúpou vybraných produktov a služieb rozhodli znížiť svoju spotrebu energie a emisií CO2, a podporiť tak spoločný projekt SPP a Ekofondu SPP zameraný na rozvoj fotovoltiky na školách. Prostredníctvom produktov SPP, Čistá elektrina S a Ecofee Sun, sa k 30.6. 2023 naakumulovalo takmer 12 000 € na realizáciu lokálneho fotovoltického zdroja na vybranej škole. Správna rada Ekofondu SPP rozhodla o znásobení finančných zdrojov určených na podporu a organizáciu súťaže. Celkovo sa v prvom ročníku tejto súťaže rozdelia ceny v hodnote takmer 45 000 €.