Informácie o súťaži

Súťaž o fotovoltiku na školy je propagačná súťaž, cieľom ktorej je podporiť rozvoj a povedomie o využití obnoviteľných zdrojov energie v regiónoch SR prostredníctvom projektu, ktorý je zameraný na inštaláciu lokálnych fotovoltických zdrojov na strechách škôl, a s tým spätú ochranu životného prostredia.

dozvedieť sa viac  výsledky hlasovania

Súťažiaci

Súťaž je určená pre základné a stredné školy, resp. obce a VÚC, ktoré sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity.

Výhry

 • Výhry pre súťažiace školy

  1x lokálny fotovoltický zdroj (vrátane inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja, projektovej dokumentácie a materiálových nákladov spojených s inštaláciou lokálneho fotovoltického zdroja) pre súťažiaceho, ktorý získa najvyšší počet hlasov v hlasovaní verejnosti. Hodnota lokálneho fotovoltického zdroja, vrátane vyššie uvedených nákladov, je maximálne 35 000 €.
  1x laserová rezačka poháňaná fotovoltickým panelom pre súťažiaceho, ktorý získa druhý najvyšší počet hlasov v hlasovaní verejnosti v hodnote do 3 500 €.
  1x laserová rezačka poháňaná fotovoltickým panelom pre súťažiaceho, ktorý získa tretí najvyšší počet hlasov v hlasovaní verejnosti v hodnote do 3 500 €.
 • Výhra pre 20 hlasujúcich

  20x solárna powerbanka v hodnote do 100 €.

Priebeh súťaže

Súťaž je dvojkolová

 • Prvé kolo súťaže – registrácia súťažiacich škôl
 • Druhé kolo súťaže – súťažiť budú 3 školy, vybrané odbornou komisiou. O podpore týchto škôl bude hlasovať verejnosť. Školy môžu zrealizovať komunitnú kampaň na svoju podporu. Zvíťazí škola s najvyšším počtom hlasov.

I. kolo: Registrácia súťažiacich   7.9.2023 – 15.10.2023
Zverejnenie zoznamu troch súťažiacich postupujúcich do II. kola   1.11.2023
II. kolo: Hlasovanie verejnosti   1.11.2023 – 30.11.2023
Ukončenie hlasovania verejnosti   30.11.2023, 23:59 hod.
Zverejnenie víťazného súťažiaceho   1.12.2023
Žrebovanie výhercov vecných cien spomedzi hlasujúcich   6.12.2023
Zverejnenie výsledkov žrebovania výhercov vecných cien spomedzi hlasujúcich   do 8.12.2023
Zaslanie výhier hlasujúcim   do 22.12.2023

Vyhlasovateľ a organizátori súťaže

Vyhlasovateľ súťaže
Ekofond SPP, n.o.
Organizátori súťaže
Ekofond SPP, n.o.
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP)