Registrácia

Proces registrácie do súťaže je ukončený.
V zmysle štatútu nasleduje posúdenie všetkých zaregistrovaných škôl odbornou komisiou a výber troch, ktoré sa predstavia v II. kole súťaže.
Hlasovanie verejnosti, ktoré rozhodne o víťazovi súťaže sa spúšťa dňa 1.11.2023