Registrácia

Registrácia sa bude realizovať prostredníctvom online formulára.
Nezabudnite, podmienkou úspešnej registrácie je jeho vyplnenie a odoslanie.

online formulár

Ako jednoducho zaregistrovať vašu školu do súťaže? Stačí, ak vykonáte 4 nasledovné kroky


1. KROK Kliknite na tlačidlo online formulár. Zobrazí sa vám úvodná stránka systému egrant.
Do systému sa musíte buď zaregistrovať (ak vstupujete do systému po prvý raz – pokyny sú uvedené priamo na úvodnej stránke systému) alebo sa iba prihlásiť prostredníctvom mailovej adresy a hesla. Vyberiete si položku „Súťaž o fotovoltiku na školy“.
2. KROK Kliknite na položku „Moja žiadosť“ a vyplňte všetky požadované polia formulára (údaje do formulára nemusíte vložiť naraz, môžete ho vypĺňať aj priebežne).
3. KROK Do formulára vložte povinné, resp. nepovinné prílohy.
4. KROK Skontrolujte si vyplnený formulár a odošlite ho.
Pozor, po odoslaní formulára, sa už do neho nemôžete vrátiť a meniť vložené informácie a prílohy! Môžete si formulár už len prezerať, príp. si ho vytlačiť.

Doplňujúce informácie, potrebné pri registrácii

Registrácia do súťaže si vyžaduje poskytnutie vybraných údajov a vyhlásenie o splnení technických podmienok, a to že:

 • registrovaná škola je odberateľom elektrickej energie od SPP, pričom ročná spotreba elektrickej energie je minimálne na úrovni 30 MWh (pokiaľ subjekt pozostáva z viacerých budov, ráta sa odberné miesto s najvyššou spotrebou elektrickej energie);
 • registrovaná škola má disponibilné právo k nehnuteľnosti, na ktorej bude lokálny fotovoltický zdroj nainštalovaný;
 • súťažiaci disponuje aktuálnym statickým posudkom strechy, na ktorej bude lokálny fotovoltický zdroj nainštalovaný, umožňujúci inštaláciu lokálneho fotovoltického zdroja;
 • strecha budovy, kde by mal byť nainštalovaný lokálny fotovoltický zdroj spĺňa nasledovné parametre:
  • plocha strechy je minimálne 200 m2,
  • poskytnutie informácie o druhu strešnej krytiny na streche, kde má byť nainštalovaný lokálny fotovoltický zdroj,
  • poskytnutie informácie o technickom stave strechy, kde má byť nainštalovaný lokálny fotovoltický zdroj - je predpoklad, že v časovom horizonte 20 rokov si strecha nebude vyžadovať žiadne rekonštrukčné práce (strecha zároveň nemôže byť v záručnej lehote),
  • hydroizolácia strechy má životnosť aspoň 25 rokov,
  • statický posudok umožňuje dodatočné zaťaženie strechy min. 30 kg/m2